2018-10-15:  kallelse till årsmöte 2019

Tidig kallelse till årsmötet, den 18.2.2019 klockan 17:00-18:00. I Vasa bridgeklubb stadgar, §12 nämnda ärenden behandlas. Ifall andra ärenden önskas tas upp, meddela i så fall styrelsens ordförande före slutet av december 2018.

2018-10-08  vår verksamhet

Våra nya internetsidor, publicerades 2018-01-23. Vi har också en Facebook sida. Vi finns på 2a våningen på Cirkelvägen 21 ovanför Laakeri-Center. Till vår verksamhet hör Bridge som socialt kortspel, men inte som hasardspel. Under sommar månaderna brukar vi spela "Sommar bridge" på andra ställen.

Välkommen på besök, då Ni ser att vi har nån verksamhet här eller nån annanstans - följ oss också på Facebook

Bridge reklamdukar i två fönster - i väntan på spotlight belysning, så att de syns ännu bättre då det är mörkt .

Vår fina reklamskylt vid gatan.

Många bord i spelsalen och köket i bakgrunden.


Vi har för tillfället verksamhet under 4 dagar i veckan.

Ibland har vi vår A-reklamskylt på gården, då vi har nån typ av verksamhet på gång. Om inte, så de här tiderna har vi verksamhet. Det är kanske inte varje vecka som denna tidtabell stämmer. Bortfall kan ske vid t.ex helgdag eller nån tillställning under "samma tidpunkt".

Måndag

Bridgespel, 5€ /spelare

I Vasa

18:00 - ~22:00

Paus ~19:45- ~20:00

Tisdag

Nybörjarkurs, gratis

I Vasa

18:00 - ~20:00

Onsdag

Bridgespel senior, 1€ /spelare

I Vasa

13:00 - ~17:00

Torsdag

Bridgespel, 5€ /spelare

I Vörå

18:00 - ~22:00

Paus ~19:45- ~20:00

Vasa Bridgeklubb r.f. har funnits i föreningsregistret sedan 1943. Klubben hör till de äldre klubbarna i Finland. I slutet av år 2017 hade vi 85 medlemmar och hör därmed till de större i landet. Klubben har ett bra bridgebibliotek.

Vi har ordnat större nationella tävlingar, så som den årliga PåskBridge sedan 2015. Sök efter "Vaasan pääsiäisbridge" i resultatlistan.


Klubbens spelutrustning:

- "Duplimate Mk4.4" maskin för utdelningen av korten, med tillhörande dataprogram. Programmet möjliggör olika typer av spel samt spelanalyser.

- Ett stort antal hårdplastbrickor, spelkort med streckkoder samt budlådor.

- Löstagbara bordsskärmar.

- "BridgeMate Pro" eller "BridgeMate 2" för resultatinmatning under spelet.

- "Ruter 4.11" programmet sköter om resultatservicen.


Vanligtvis spelar vi 24 brickor, utan att ha skärmarna uppsatta på borden. I majoriteten av våra spel används matchpoäng, med särskiljning som resultaträkning. Spelresultaten omvandlas alltså, till att visa ert resultat, som % av det bästa spelade kontraktets poängresultat. Detta gäller för varje enskild giv.

Styrelse / Hallitus / The Board

E-post adressen utan @ / Sähköpostiosoite ilman @ / E-mail adress without @

/ / /

/ @

Jan-Erik Mattfolk / Ordförande / Närpes

050 3688247 / jem narpes.fi

Reko Märsylä / Vice ordförande / Korsholm

040 6482522 / reko.marsyla gmail.com

Nina Bagge / Sekreterare / Korsholm

050 3084666 / ninabagge live.com

Agneta Hyytinen / Kassör / Vasa

045 2462252 / agneta.hyytinen gmail.com

Magnus Karlsson / Fastighet / Korsholm

050 5013046 / magnusmka hotmail.com

Börje Ehn / Suppleant / Korsholm

050 5370147 / borje.ehn hotmail.com

Tomas Lillhonga / Suppleant / Vasa

040 8371455 / tomas.lillhonga anvianet.fi

Janne Rautanen / Suppleant / Närpes

040 5936293

Grundkurs i bridge

Vår nuvarande kurs började den 2018-09-18.