STYRELSEN FÖR VASA BRIDGEKLUBB r.f     

Ordförande Jan-Erik Mattfolk

050-3688247  jem@narpes.fi

Viceordförande Reko Märsylä

040-6482522  reko.marsyla@gmail.com

Sekreterare Nina Bagge

050-3084666 ninabagge@live.com

Kassör

Börje Ehn

050-5370147 borje.ehn@hotmail.com

Medlem (även kontakt  för fastigheten) 

Magnus Karlsson 050-5013046 magnusmka@hotmail.com
Suppleant Tomas Lillhonga

0408371455 tomas.lillhonga@anvianet.fi 

Suppleant Janne Rautanen

040-5936293

Suppleant