Vasa Bridgeklubb verkar i egna lokaler som införskaffades 2005. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade enligt verksamheten. Bilder från lokalen och olika tävlingar hittar du på sidan "Bildarkiv"(ovan) Här skriver Vasa Bridgeklubb historia 29.03.2005
: Harry Nyby, NHM SIL-WA Oy undertecknar köpebrevet som berättigar till lägenheten A8 på Cirkelvägen 21. Klubbens befullmäktigade representant, Holger Kuni,  väntar på sin tur att få signera köpebrevet.