Ingen pensionärsbridge torsdagar på detta år

 

Grundkurs i bridge. Mera info

Bridgen peruskurssi.  Lisätietoja

Julfest lördag 16.12.2017 kl 15.00

Vörå-Oravais

uppehåll till 12.1.2018, julfest i Vörå

 

NYTT: ALLA bör ha "SYSTEMKORT" under våra klubbtävlingar enligt
            årsmötets beslut!